Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 561/17, 561/34, 561/36 położonych w miejscowości Młynek, obręb ewidencyjny Przodkowo, gmina Przodkowo
Znak:
PL.6733.38.2021
Data utworzenia:
2021-10-08
Obowiązujący:
od 2021-10-08 do
Opis:

Przodkowo, dnia  08.10.2021 roku

 

             PL.6733.38.2021

 

 

        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZODKOWO

 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

 

 

         Wójt Gminy Przodkowo

z a w i a d  a m i  a

 

 

że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

 

- rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 561/17, 561/34, 561/36 położonych w miejscowości Młynek, obręb ewidencyjny Przodkowo, gmina Przodkowo

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2021-10-18 11:38:04
rejestr zmian | Informacje...