Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Kobysewo – dz.nr 145/26, 145/27, 145/28, gmina Przodkowo.
Znak:
PL.6721.10.2022
Data utworzenia:
2022-06-29
Obowiązujący:
od 2022-06-29 do
Opis:

                                                                                               Przodkowo, dnia 29 czerwca 2022 r.

 

PL. 6721. 10.2022

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Kobysewo – dz.nr 145/26, 145/27, 145/28,

 gmina Przodkowo

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przodkowo uchwały nr XXXIV/384/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Kobysewo – dz.nr 145/26, 145/27, 145/28,  gmina Przodkowo

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21, w terminie do dnia 10  sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Rady Gminy Przodkowo nrXXXIV/384/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Kobysewo – dz.nr 145/26, 145/27, 145/28,  gmina Przodkowo oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2022-06-29 09:40:13
rejestr zmian | Informacje...