Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Zawiadomienie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Przodkowo
Data utworzenia:
2021-10-18
Opis:

     Przewodniczący  Rady Gminy  Przodkowo

Ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo  tel. 58-500 16 23

         Przodkowo, dnia 12 października 2021 roku

                   

 

RG.0002.8.2021        

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI

Zawiadamiam o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Przodkowo, która odbędzie się  w dniu 26 października 2021 roku (wtorek) godz. 9:00 w sali posiedzeń Muzeum Pożarnictwa w   Przodkowie.

 

Porządek obrad Sesji jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Przodkowo przez  Przewodniczącego Rady Gminy

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.

4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu gminy Przodkowo na 2021 rok

b)      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przodkowo

c)      ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Przodkowo

d)      ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Przodkowo

e)      uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

f)       uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przodkowo

g)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

h)     rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przodkowo

6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przodkowo w roku 2020/2021.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych przez radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.

9. Zakończenie obrad Sesji.  

  Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Toporek

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Nowicka Marlena
dodano do BIP dnia 2021-10-18 14:40:40
rejestr zmian | Informacje...