Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożeniu raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ „rozbudowie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 494, obręb Przodkowo”.
Znak:
PL.6220.5.2021
Data utworzenia:
2021-09-03
Obowiązujący:
od 2021-09-03 do
Opis:

                                                                                                   Przodkowo , dnia  03 września 2021 roku

 

PL.6220.5.2021

 

Informacja

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247/

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożeniu raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ „rozbudowie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 494, obręb Przodkowo”

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2021-09-03 10:17:15
rejestr zmian | Informacje...