Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 562 położonej w miejscowości Przodkowo obręb ewid. Przodkowo, gm. Przodkowo.
Znak:
PL.6730.233.2021
Data utworzenia:
2021-10-13
Obowiązujący:
od 2021-10-13 do
Opis:

 

                                                                                   Przodkowo, dnia 13.10.2021 roku

 

PL.6730.233.2021

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZODKOWO

 

Zgodnie z art. art. 61 § 4 i § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  Przodkowo

 

 

Z a w i a d  a m i  a

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 

budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 562 położonej w miejscowości Przodkowo obręb ewid. Przodkowo, gm. Przodkowo

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w Urzędzie Gminy Przodkowo (pok. Nr 5).

 

Ponadto, informuje się, że zgodnie z art. 49a kpa jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie będzie prowadzone poprzez obwieszczenie na stronie internetowej BIP Przodkowo, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przodkowo.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2021-10-14 11:22:03
rejestr zmian | Informacje...