Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Przodkowo
Urząd Gminy Przodkowo
Adres:  
Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
Telefon:  
+48 58 5001600 - Sekretariat
Fax:  
+48 58 5001601
E-mail:  
ug@przodkowo.pl

Dokument

Tytuł:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr ewid. gr. 182/1 w miejscowości Przodkowo, gmina Przodkowo.
Znak:
PL.6733.27.2022
Data utworzenia:
2022-06-27
Obowiązujący:
od 2022-06-27 do
Opis:

Przodkowo, dnia 27.06.2022 roku

 

PL.6733.27.2022

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZODKOWO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku  o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741/,  oraz art. 61 §1 i §5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego / tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735/ Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Przodkowie

 

Z a w i a d  a m i  a

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

- budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr ewid. gr. 182/1 w miejscowości Przodkowo, gmina Przodkowo.

 

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia swoich wniosków i zastrzeżeń dotyczących w/w sprawy w Urzędzie Gminy Przodkowo (pok. Nr 5).

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Miotk Arkadiusz
dodano do BIP dnia 2022-06-28 14:34:35
rejestr zmian | Informacje...